Pokládací stroje

Pokládací stroje automaticky odvinou, uříznou a kladou tkaniny a jiné materiály odvinuté z nábalů na sebe do vrstev. Možnost odvíjení z různých nábalů, možnost přidání dalších operací dle požadavků zákazníka.