Project Description

Czujnik pozycji

SP-2

Czujnik pozycji SP-2 jest przeznaczony dla siłowników pneumatycznych szpilkowych. Średnica szpilki siłownika: 4,5-12 mm.

cennik (PDF)
karta produktu (PDF)

Parametry techniczne

Numer zamówienia: 40118

Przełączane napięcie: 5-50 V prąd stały / 5-50 V prąd przemienny

Przełączany prąd: 0,2 A

Przełączany max. wynik: 10 W/VA

Signalizacja: tak

Typ kabelu: Semoflex 2 x 0.24, średnica 3,6 mm

Długość czujnika L: 26 mm

Temperatura składowania: -20°C až +65°C

Temperatura pracy: -30°C až +80°C

Stopień ochrony: IP 54

Długość standardowa kabelu przyprowadzenia: 2 m

Materiał pudełka czujniku: Aluminium ČSN 42 7710

Pasmo wraźliwości czujników (wielkość indukcji magnetycznej 2mm od pudełka): 100 ± 50 x 10-4 T dla połączenia (inf. 20 Az)

Wymiary

Połączenie (elektryczne)

Diagram włączenia i wyłączenia czujników pozicji

Przykład magnetycznego toroidu:

Parametry elementów ochronnych: D=69 mm, d=46 mm, h=8 mm, mat.: D300
Hm=9600 Acm-1, Hc=2200 Acm-1, osiowe magnesowanie

Parametry kontaktów przełączników SP-x są definowane dla przełączenia omicznego obciąźenia. W ciągu przełączania obciąźenia indukcyjnego albo obciąźenia z indukcyjną częścią składową są opisane parametry (max. napięcie) przekroczone. Dla zabezpieczenia poprawnego działania trzeba ogranizcyć wpływ przepięcia przy przełączaniu obciąźenia indukcyjnego przes diodę albo układ RC, przepięciową ochronne (varstor, transil) albo ich kombinacje.

Ochronna kontaktów przy przełączeniu prądu stałego

Parametry elementów ochronnych: Dioda musi być dimenzowana na prąd, który przechodzi obwodem i napięcie prądu wstecznego diody musi być podwójne przeciw napięciu przełącznemu. Varistor trzeba dimenzować na 1,5 x przełącznego stałego napięcia.

Ochronna kontaktów przy włączeniu prądu przemiennego

Parametry elementów ochronnych: Pojemność kondensatoru jest polecana 0,005 – 0,5 microF, kondensator typu MP na napięcie min. 3xUef. przełączone.
Opór 56 ohm (47-100). Varistor trzeba dimensować 2,5 x efektywnej wartości napięcia przełącznego.

Znaczenie czujników SP(H)-X.uu.x.i / l

SP Czujnik pozicji kontaktowy (przekaźnik)

SPH Czujnik pozicji bezkontaktowy (Hallotron)

X Typ pudełka: 2, 4, 5, 6

uu Max. przełączone napięcie: 05…50 V, 25…250 V

x Charakter przełączonego napięcia: bez oznaczenia albo x…DC i AC, y…tyłko AC, z…tyłko DC

i Max. przełączony prąd: bez oznaczenia…max. 0,5 A; 0,1…0,15 A; 0,2…0,2 A; 0,5…0,5 A; 0,7…0,7 A; 3…3 A

l Długość kabelu przyprowadzenia: bez oznaczenia…standardowo 2 m

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

Ing. Václav Skalický | +420 608 380 665 | skalicky@skv-sro.cz