Liczniki elektronyczne LUCA

Produkcja liczników elektronicznych do zliczania impulsów z czujników bezstykowych i stykowych ma w naszej firmie tradycję od 1991 roku. Obecnie jest w sprzedaży w trzeciej generacji wymiennej z dwoma poprzednimi typami (LUCA, LUCA-2).