Project Description

Úvodní stránka/Automatizované výrobní linky/Staplovací linka na výrobu operačních roušek SSOR-2500

Staplovací linka na výrobu operačních roušek

SSOR-2500

Staplovací stroj operačních roušek sestává z několika kompaktních funkčních celků. Ty jsou navzájem propojeny do linky a tvoří tak kompletní stroj, ve kterém je textilní materiál přetvářen z původní podoby na velkonábalu na konečné výrobky v podobě dávek naplocho navrstvených operačních roušek shodných délek. Roušky jsou v požadovaném místě opatřeny nalepenou krycí papírovou páskou s vyseknutým otvorem. Jednotlivé dávky jsou v konečné podobě přemístěny po pásovém dopravníku na výstupní stůl stroje, kde jsou připraveny k ručnímu odběru a k provedení dalších výrobních operací. Funkce všech částí stroje probíhají automaticky a jsou řízeny programovatelným řídícím systémem, který zajišťuje posloupnost všech pracovních kroků stroje. Stroj je vybaven elektrickým rozvaděčem v jehož horní části je umístěn hlavní, operátorský ovládací panel. Mimo to jsou na jednotlivých částech stroje umístěny samostatné ovládací panely, které slouží k řízení dílčích funkcí stroje, při jeho seřizování a uvádění do chodu.

stáhnout produktový list (PDF)

Technické parametry

Název stroje: Staplovací linka na výrobu operačních roušek

Typové označení: SSOR-2500

Max. průměr odvíjené role: 1000 mm

Rozsah šířek odvíjených rolí: 1000 až 2500 mm

Max. hmotnost odvíjené role: 700 kg

Vnitřní průměr dutinek odvíjené role: 76 mm

Max. hodinový výkon stroje: 200 ks roušek délky max. 3200 mm

Max. šířka/průměr krycího papírového podkladu: 330 mm / 400 mm

Délka nánosu lepidla na podkladový papír: 160 až 1200 mm ± 5 mm

Stroj vyhovuje podmínkám pro použití ve zdravotnickém provozu.

Řídící systém SIEMENS (recepty, uživatelká nastavení, chybová hlášení,…)

Příkon stroje: 6,5 kW

Napěťová soustava: 3 N PE 230/400 V

Hmotnost stroje: 4200 kg (bez lisu)

Rok výroby: 2001

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

Robert Štěpán, jednatel společnosti | +420 606 938 831 | stepan@skv-sro.cz